Kontakt

Svjetlost-BH print

Adresa: ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 3

Mjesto: 71210 Ilidža

Kanton Sarajevo

Federacija , Bosna i Hercegovina

Faks: +387 (0)33 226 679

Radno vrijeme: Pon - Pet

Ponedjeljak:  07:30 – 16:00 sati

Utorak: 07:30 – 16:00 sati

Srijeda: 07:30 – 16:00 sati

Četvrtak: 07:30 – 16:00 sati

Petak: 07:30 – 16:00 sati

JIB:4202043620009

Vlasnik

Nedim Sinanović

Direktor

Bariz Holjan

Komercijalna služba

Azra Hajvazović

Grafička priprema

Munevera Dulaš

Računovodstvo

IT

Kenan Sinanović

Lokacija